2018-01-12 10:54:20

Prikupljanje ponuda za nabavu uredskom materijala

Pozivamo zainteresirane za dostavu ponuda za nabavku ureskog materijala

 

Tražene količine nalaze se u prilogu na ovoj stranici

Obavijest nakon odabira ponuditelja za nabavku uredskog materijala 

 

Zapisnik o izboru nalazi se kao prilog na ovoj stranici

Ponuditelji su o izboru obaviješteni i putem pošte ili putem e-maila


Osnovna škola Kralja Tomislava Udbina